Industrije

DMS u državnoj upravi Republike Makedonije

Poboljšanje operativne efikasnosti državnih institucija i podizanje kvaliteta administrativnih usluga namenjenih građanima i privatnom sektoru

Implementacija sistema za upravljanje dokumentima i poslovanjem (DMS) koji će koristiti 2500 zaposlenih u 16 državnih institucija (ministarstva i sekretarijati). 

Industrije

Implementacija DMS sistema u Vladu Republike Makedonije omogućila je uvođenje elektronskih arhiva u državne institucije, kao i elektronsku razmenu dokumenata preko predefinisanih procesa, koji određuju tok dokumenata, kao i koji zaposleni su odgovorni za izradu i odobravanje tih dokumenata. Na taj način osiguran je brz protok dokumentacije i informacija kroz operativni sistem, a kroz standardizaciju radnih procesa, unapređeno je pojedinačno i ukupno funkcionisanje institucija.
KING ICT realizovao je implementaciju, softversko održavanje, razvoj i podršku sistema.

Tehnologija

Implementirano rešenje je EMC Documentum, postavljeno na EMC Documentum xCelerated Composition platformi (xCP). Radi se o unificiranom sistemu koji je predviđen za korišćenje u više institucija. Radom i administracijom sistema za upravljanje dokumentima, kao i sadržajem i poslovnim procesima moguće je upravljati s bilo koje lokacije, pomoću web baziranog pristupa do centralnog sistema.

Rešenja korišćena u projektu

Upravljanje dokumentima (DMS)

Papirni dokument zamenjuje se elektronskim, ubrzavaju se procesi, povećava se dostupnost dokumenata – to je omogućeno sistemom za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima.

Saznaj više