Projekti kroz industrije

Sistem za prodaju i rezervaciju karata

Novi sistem prodaje karata je baziran na savremenim tehnologijama i usklađen s potrebama modernog korisnika

Sistem za prodaju i rezervaciju karata

Novi sistem prodaje karata je baziran na savremenim tehnologijama i usklađen s potrebama modernog korisnika

Softversko rešenje za podršku Službi 112

Unapređena brzina i kvalitet rada Službe za sistem 112

DMS u državnoj upravi Republike Makedonije

Poboljšanje operativne efikasnosti državnih institucija i podizanje kvaliteta administrativnih usluga namenjenih građanima i privatnom sektoru

Praćenje rezultata marketinške aktivnosti

Precizan i brz uvid u uticaj marketinških aktivnosti na posećenost prodajnih mesta

Efikasno i štedljivo korišćenje energije

Upravljanje potrošnjom energije i smanjenje troškova

SAP ERP za bolje poslovanje

Hrvatske železnice u svoje poslovanje uvele su sistem SAP ERP s ciljem boljeg planiranja i upravljanja resursima kompanije

IAKS

Agencija za plaćanja u poljoprivredi uvela je informacioni sistem za dodelu i praćenje subvencija u poljoprivredi

Data centar za TV stanicu

Izgradnja data centra za TV stanicu Al Jazeera Balkans

Savremena naplata javnog prevoza

Zagrebački električni tramvaj (ZET) postigao je veću efikasnost kod naplate karata i upravljanja saobraćajem

Prijava na fakultete

Za MZOS i "Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja" razvijen je informaciono-administrativni sistem za upis na fakultete u RH

e-Vrtići

Grad Pula uveo je informacioni sistem za transparentno vođenje procesa upisa u vrtiće

ARKOD

Agencija za plaćanja u poljoprivredi uvela je sistem koji evidentira stvarno korišćenje poljoprivrednog zemljišta na osnovu snimaka iz vazduha.

eMatica

Za Hrvatsku akademsku i istraživačku mrežu (CARNet) i MZOS razvijen je informacioni sistem za evidenciju podataka o učenicima, ustanovama, zaposlenim, nastavnim programima i o prevozu učenika

Informatizacija javnih nabavki

Hrvatske železnice uvele su rešenje za kontrolisano sprovođenje postupka javne nabavke

Upravljanje uslugama na terenu

Hrvatski autoklub (HAK) uveo je softversko rešenje za upravljanje pozivnim centrom i koordinaciju sa zaposlenima na terenu

HRplus - upravljanje ljudskim resursima

M SAN Grupacija uvela je softversko rešenje za podršku procesima upravljanja ljudskim resursima