Industrije

Softversko rešenje za podršku Službi 112

Unapređena brzina i kvalitet rada Službe za sistem 112

DMS u državnoj upravi Republike Makedonije

Poboljšanje operativne efikasnosti državnih institucija i podizanje kvaliteta administrativnih usluga namenjenih građanima i privatnom sektoru