Industrije

Prijava na fakultete

Za MZOS i "Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja" razvijen je informaciono-administrativni sistem za upis na fakultete u RH

e-Vrtići

Grad Pula uveo je informacioni sistem za transparentno vođenje procesa upisa u vrtiće

eMatica

Za Hrvatsku akademsku i istraživačku mrežu (CARNet) i MZOS razvijen je informacioni sistem za evidenciju podataka o učenicima, ustanovama, zaposlenim, nastavnim programima i o prevozu učenika