Industrije

IAKS

Agencija za plaćanja u poljoprivredi uvela je informacioni sistem za dodelu i praćenje subvencija u poljoprivredi

ARKOD

Agencija za plaćanja u poljoprivredi uvela je sistem koji evidentira stvarno korišćenje poljoprivrednog zemljišta na osnovu snimaka iz vazduha.