Industrije

Sistem za prodaju i rezervaciju karata

Novi sistem prodaje karata je baziran na savremenim tehnologijama i usklađen s potrebama modernog korisnika

Sistem za prodaju i rezervaciju karata

Novi sistem prodaje karata je baziran na savremenim tehnologijama i usklađen s potrebama modernog korisnika

SAP ERP za bolje poslovanje

Hrvatske železnice u svoje poslovanje uvele su sistem SAP ERP s ciljem boljeg planiranja i upravljanja resursima kompanije

Savremena naplata javnog prevoza

Zagrebački električni tramvaj (ZET) postigao je veću efikasnost kod naplate karata i upravljanja saobraćajem

Informatizacija javnih nabavki

Hrvatske železnice uvele su rešenje za kontrolisano sprovođenje postupka javne nabavke

Upravljanje uslugama na terenu

Hrvatski autoklub (HAK) uveo je softversko rešenje za upravljanje pozivnim centrom i koordinaciju sa zaposlenima na terenu