IT podrška

KING ICT korisnicima računarske opreme i usluga garantuje otklanjanje kvarova i tehničku pomoć u garanciji, pod ugovorom ili po pozivu. Podrška korisnicima dostupna je 0-24 h, 365 dana u godini.

Osim putem KSL sistema https://support.king-ict.rs, korisnici mogu prijaviti incident i na sledeće načine:

Telefonom na: (011) 3313 572

Na e-mail adresu podrska@king-ict.rs za prijavu kvara ili smetnje,
dok je E-mail adresa helpdesk@king-ict.rs  dostupna za sve dodatne informacije i upite.

U slučaju prijave kvara van radnog vremena službe za korisnike (radni dan 17:00-08:00, vikendi i praznici) potrebno je prijavu kvara potvrditi i telefonski na broj centralne službe; tel: +381 64 8528 984 // +381 64 8066 004.

Provera garancije