Opšti podaci

Naziv kompanije: 

KING ICT društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno informatičke usluge

Skraćeni naziv:

KING ICT d.o.o. Beograd

Direktor:

Vladimir Matijević

MB:

20307625

OIB:

105075358

Žiro račun

Banka Intesa 160-278483-88

Registracija:

Agencija za privredne registre

BD:

56089/2007