Industrije

Download PDF

Sistem za prodaju i rezervaciju karata

Novi sistem prodaje karata je baziran na savremenim tehnologijama i usklađen s potrebama modernog korisnika

Internet kao glavni kanal savremenog doba omogućava bržu i jednostavniju prodaju i kupovinu. Time vođeni, za HŽ Putnički prevoz smo razvili sistem prodaje i rezervacije karata koji korisnicima omogućava rezervaciju i kupovinu karata putem internetskog portala ili pametnog telefona. Zahvaljujući sistemu, HŽ Putnički prevoz modernizovao je poslovanje i omogućio brže i jednostavnije korišćenje usluga prevoza. 

Industrije

Osim internetske kupovine, naše rešenje omogućilo je kupovinu karata na bezgotovinskim automatima koristeći plaćanje karticom, a s  implementacijom stabilnih terminala smart kartice su zamenile klasične kartonske povlastice za mesečne ili višegodišnje karte. Za HŽ Putnički prevoz projekat je značio povećanje kvaliteta usluga prema krajnjim korisnicima, bolji uvid u poslovanje i sigurno i neprekidno poslovanje. 

Tehnologija

Sistem za prodaju putničkih karata se bazira na pet kanala prodaje: POS Blagajne, mobilni terminali, TVM kartomati, smartphone i konačno web. Sprovedena je integracija sistema s drugim rešenjima kao što su CRM, SAD ERP sistemi, BI rešenja za analitiku i integraciju s EPA sistemom za međunarodnu prodaju karata. U sistem je implementiran firewall, sistem za sprečavanje ranjivosti (IPS) i sistem za balansiranje mrežnog prometa.